قوانین و شرایط سرویس دهی مجموعه مستر سرور

لطفا به صورت کامل موارد زیر را مطالعه بفرمائید.

قوانین کلی
لطفا به صورت کامل موارد زیر را مطالعه بفرمائید. رعایت این مطالب برای کاربران الزامیست و در صورت عدم رعایت مقررات، مجموعه مستر سرور مجاز است، سرویس مشتری را بدون عودت هزینه پرداختی قطع نماید.
خریدار محترم هنگام سفارش، گزینه قبول شرایط استفاده از سرویس را فعال خواهد کرد و سپس سفارش تکمیل خواهد شد. با این توصیف، خریدار هنگام سفارش سرویس، شرایط استفاده از سرویس را پذیرفته است.
مجموعه مستر سرور حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای شرایط استفاده از سرویس را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وبسایت vps.mistergoogle.ir برای خود محفوظ می دارد و در نهایت نسخه قابل استناد، نسخه ای خواهد بود که بر روی وب سایت رسمی مستر سرور قرار خواهد گرفت و برای همه مشتریان لازم به اجرا می باشد.
فصل اول: هویت
۱.۱ هویت فروشنده: مجموعه تجاری “مسترگوگل” که در متن شرایط استفاده از سرویس، شرکت نامیده می شود.
۱.۲ هویت خریدار: خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بخش پشتیبانی و در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود.
۱.۳ در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در بخش پشتیبانی معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت.
۱.۴ برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. در صورتی که شرکت، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ یا مدارک خریداران و نمایندگان آنها ندارد.
۱.۵ خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در بخش پشتیبانی می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته باشد تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
۱.۶ مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و یا نماینده خریدار هر یک به تنهایی می باشد.
۱.۷ در صورتی که به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.

فصل دوم: نحوه ارتباط طرفین با هم
۲.۱ روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار (حساب کاربری وی در بخش پشتیبانی) و پاسخ به تیکت‌های بخش پشتیبانی که حساب کاربری وی در آن ثبت شده است خواهد بود.
۲.۲ روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت، ثبت درخواست (تیکت) در بخش پشتیبانی خواهد بود.
۲.۳ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز برای خریدار محسوب نمی گردد.
۲.۴ شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارده بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

فصل سوم: تغییرات
۳.۱ تغییرات توافقنامه: توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر سرویس‌های قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آنی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طریق لینک به صفحه توافقنامه در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و خریدار می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.
۳.۲ تغییرات تعرفه: در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمت‌های جدید خواهد بود. لیکن خدمات خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد. تمدید سرویس نیز با تعرفه جدید انجام خواهد شد.
۳.۳ هزینه‌های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید خریدار می باشد.
۳.۴ ارتقای سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دو سرویس در روزهای باقیمانده از سرویس می باشد.
۳.۵ سرویس‌های خریدار تنها ارتقا (آپگرد) می یابد و تنزل (دونگرد) داده نمی شود.
۳.۶ تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده و خریدار موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می باشد. مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.
۳.۷ تغییرات فنی : شرکت برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه‌ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، بخش پشتیبانی و یا ارسال خبرنامه به آدرس ایمیل خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
۳.۸ هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت. ضمنا خریدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
۳.۹ تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست (تیکت) خریدار یا نماینده وی در بخش پشتیبانی انجام میگردد.
۳.۱۰ شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.
۳.۱۱ شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

فصل چهارم: تحویل خدمات
۴.۱ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل و یا فرم‌های فروش به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مورد نظر مانع تحویل سرویس نمی گردد.
۴.۲ خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر ۲ روز پس از پایان زمان تحویل مجاز از طریق ایمیل و یا بخش پشتیبانی شرکت اعلام نماید.
۴.۳ در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیت هایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ۲ برابر خواهد بود.
۴.۴ خریدار حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ۲ برابر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ۷ روز باشد در صورت عدم تحویل، خریدار تا ۱۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.
۴.۵ شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.
۴.۶ تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مشکل را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ راه اندازی سرویس و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

فصل پنجم: امنیت و محرمانگی
۵.۱ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط‌های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود با جاهای دیگر را نمی پذیرد.
۵.۲ شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس‌های خود می باشد.
۵.۳ شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی از نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها و یا برنامه‌های مورد استفاده خریدار ندارد.
۵.۴ شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار و سرورهای خود ندارد.
۵.۵ خریدار موظف است از پسوردهای خود محافظت نماید. در صورتی که به هر دلیلی پسورد کاربر در اختیار شخص ثالث قرار گرفت شرکت مسئولیتی نسبت به عواقب آن ندارد.

فصل ششم: مرجع قضاوت
۶.۱ در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع با شرکت از طریق بخش پشتیبانی و یا شماره فکس شرکت اقدام نماید تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد. در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵ روز کاری، خریدار می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. ضمنا خریدار و شرکت نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته و حق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهد داشت.

فصل هفتم: فعالیت‌های غیرمجاز خریدار
۷.۱ تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد.
۷.۲ شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد.
۷.۳ زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی‌ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود. همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ خسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد.
۷.۴ هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرار گیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود.

فصل هشتم: محتوا
۸.۱ سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است.
۸.۲ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شده خریدار و یا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود. همچنین شرکت هیچگونه مسئولیت قانونی و شرعی بابت محتوای درج شده ندارد.
۸.۳ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه‌ای جبران کلیه خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگویی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
۸.۴ خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد و در صورت اعلام این اشخاص به شرکت و ارایه مدارک مثبت قابل قبول برای شرکت حق قطع فوری سرویس تا رسیدگی کامل برای شرکت محفوظ بوده و مسئولیت جبران کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث و شرکت بر عهده خریدار است.
۸.۵ شرکت بر طبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس‌ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل نهم: مسئولیت خریدار
۹.۱ خریدار موظف است که کلیه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد. همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
۹.۲ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند. همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۹.۳ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس بر می گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و خریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.
۹.۴ کلیه مسئولیت‌های عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلان‌های میزبانی خود می باشد.
۹.۵ هرگونه توهین به سرویس ها، پشتیبانان و مدیران شرکت از طریق هر گونه از وسایل ارتباطی مانند ایمیل، سیستم تیکت، گفتگوی زنده، تلفن و وبسایت‌ها ممنوع بوده و شرکت حق قطع کامل سرویس و همچنین پیگیری از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.

فصل دهم: پشتیبانی و نسخه پشتیان
۱۰.۱ شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشکل دامنه‌ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
۱۰.۲ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی و یک سایت ترکر معتبر که باید توسط شرکت تائید شده باشد است.
۱۰.۳ ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای بخش پشتیبانی و به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواست هایی که از طریق ایمیل، فکس و یا تلفن اعلام گردد با اهمیت پایین تری رسیدگی می گردد.
۱۰.۴ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای پشتیبانی باید از طریق بخش پشتیبانی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی و هویت خرید مشخص باشد.
۱۰.۵ عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع از طریق ارسال تیکت به بخش شکایات و یا مدیریت اعلام گردد.
۱۰.۶ سرویس‌ها و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است و خریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.
۱۰.۷ شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
۱۰.۸ شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشد، مسئولیتی ندارد.
۱۰.۱۰ میزان مسئولیت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این قانون خواهد بود.
۱۰.۱۱ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده‌ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده‌های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۱۰.۱۲ شرکت جهت امنیت بیشتر، از فایل‌ها و بانک‌های اطلاعاتی خریداران بصورت هفتگی بکاپ گیری می کند که حداکثر تا ۱ هفته نزد شرکت قابل باز گرداندن می باشد. همچنین شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت و سالم بودن نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.
۱۰.۱۳ تمامی نسخه‌های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی کاربر نگهداری می شود.
۱۰.۱۴ شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده‌های موجود بر روی سرور بکاپ خود به خریدار ندارد.
۱۰.۱۵ شرکت هیچگونه مسئولیتی برای تهیه نسخه پشتیبان از سرویس‌های مسدود شده را ندارد.

فصل یازدهم: ضوابط مالی و پرداخت ها
۱۱.۱ نحوه پرداخت در ناحیه کاربری درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
۱۱.۲ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حسابهای اعلام شده در سایت بپردازد. در صورت هر گونه نقص در پرداخت، شرکت حق دارد ضمن تعلیق سرویس، خسارات وارده بر شرکت را نیز طلب نماید.
۱۱.۳ خریدار باید در هنگام سفارش سرویس مورد نظر خود دقت کافی را به عمل آورد زیرا پس از اتمام مراحل خرید و ثبت نهایی سرویس ،امکان لغو سرویس وجود ندارد و هزینه‌ای مسترد نمی گردد. همچنین هزینه پرداخت شده بابت تمدید سرویس خریداری شده بازگشت داده نخواهد شد.
۱۱.۴ مبالغی که بابت افزایش اعتبار حساب مشتری در ناحیه کاربری واریز می شود قابل استرداد نمی باشد و مشتری می تواند از آن اعتبار جهت خرید سرویس استفاده کند. همچنین بازگشت هزینه سرویس هایی که از اعتبار حساب کاربری مشتری خریده شده باشد، تنها به اعتبار حساب کاربری خریدار برگشت داده می شود.
۱۱.۵ طبق قوانین مبارزه با پول شویی، استرداد وجه تنها به حساب بانکی به نام خریدار (نام درج شده در ناحیه کاربری) انجام می شود. درصورت عدم تطبیق نام خریدار با نام حساب بانکی اعلام شده توسط خریدار، مبلغ به اعتبار حساب کاربری خریدار اضافه می گردد.
۱۱.۶ شرکت حق کسر کارمزد از مبلغ قابل استرداد بابت اقدامات و کارمزدهای بانکی در جهت بازگشت هزینه سرویس را برای خود محفوظ می دارد
۱۱.۷ شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویس‌ها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.
۱۱.۸ در صورتی که سرویس خریدار بدلیل نقض قوانین و دلایل فصل هفتم این قرارداد مسدود شود، هیچگونه حق درخواست استرداد وجهی به خریدار تعلق نمی گیرد.

فصل دوازدهم: فورس ماژور
۱۲.۱ شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیت‌های دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد. در صورت تحقق شرایط فورس ماژور شرکت حق عدم سرویس دهی تا رفع موارد خواهد داشت. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

فصل سیزدهم: انقضاء و تمدید خدمات
۱۳.۱ تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود. همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده‌های خریدار پس از تاریخ انقضا را نخواهد داشت.

فصل چهاردهم: پذیرش مواد توافقنامه و شرایط استفاده از سرویس
۱۴.۱ با پرداخت مبلغ سرویس و یا عضویت در وبسایت شرکت، خریدار مواد توافقنامه و ضوابط شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.
۱۴.۲ عدم اجرای بخشی از ضوابط و مواد توافقنامه شرکت نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای مواد توافقنامه از شرکت نمی باشد.

فصل پانزدهم: حفاظت اطلاعات
۱۵.۱ شرکت در قبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا سوء استفاده را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضایی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضایی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در هوییز دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد.

فصل شانزدهم: : خسارت و رفع مسئولیت
۱۶.۱ خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی‌عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی شود. همه ضمانت‌های کتبی و شفاهی در مورد سرویس‌های شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده‌ها روی سرور) نخواهد بود.
۱۶.۲ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویس‌ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

توجه:
مجموعه مستر سرور می تواند این قرارداد را در هر زمان که بخواهد، از طریق این سند در وب سایت، تغییر دهد. ما به شما توصیه می کنیم که به صورت دوره‌ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید. پس از هر تغییر فرض ما بر این است که شما، آن تغییر را پذیرفته اید