قیمت سرویس بنا به سرویس مشتری

سرور مجازی خاص

300,000تومان
ماهانه

تمامی موارد پایه و توافقی
هماهنگ شده با مشتری
سیستم عامل لینوکس / ویندوز