سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 1

280,000تومان
ماهانه

4 گیگابایت رم
2 CPU هسته X 3 گیگاهرتز
40 گیگابایت پرو SSD
ویندوز / لینوکس
پهنای باند نا محدود
IP اختصاصی

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 2

320,000تومان
ماهانه

6 گیگابایت رم
2 CPU هسته X 3 گیگاهرتز
80 گیگابایت پرو SSD
ویندوز / لینوکس
پهنای باند نا محدود
IP اختصاصی

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 3

400,000تومان
ماهانه

8 گیگابایت رم
4 CPU هسته X 3 گیگاهرتز
100 گیگابایت پرو SSD
ویندوز / لینوکس
پهنای باند نا محدود
IP اختصاصی